מדרגות ברוויט

מדרגות ברוויט הן אחד מהרכיבים המורכבים שנעבוד איתם בתוכנה. לכן חשוב להתעמק ולהבין איך בונים מדרגות מהצעד הראשון.

בפוסט הזה נעבור על בניית רכיב מדרגות ישר וחיבור של המהלכים השונים באמצעות פודסטים. הפוסט הינו קטע קטן מתוך ספר הרוויט המלא שלנו. כך שאם אהבתם את ההדרכה ורציתם להמשיך וללמוד, וודאו שאתם נכנסים לקישור מעלה.

כדי להתחיל ולעבוד עם רכיב המדרגות ברוויט, עלינו להכיר את המונחים באנגלית עבור כל חלק שלהן.

ודאו שעברתם על התמונה משמאל ושאתם מכירים את התרגום לפני תחילת השרטוט.

בלשונית Architecture, בתיבת Circulation, התנועה במבנה, נלחץ על כפתור המדרגות- Stair.  מיד נכנסנו למצב שרטוט.

נתחיל הפעם בבחירת הטיפוס ומתן הגדרות הגובה, ולאחר מכן ניכנס להסבר על כלי השרטוט.

בסרגל ה-Properties אבחר את טיפוס המדרגות שארצה לעבוד אתו. נראה שלוש קטגוריות של מדרגות:

 Assembled stair– מדרגות שמורכבות באתר. בניה קלה של עץ או פלדה.

Cast-In-Place Stair– מדרגות יצוקות באתר.

Precast Stair– מדרגות יצוקות מראש, שמובאות בשלמותן לאתר.

נבחר את אחד הטיפוסים וניגש להגדרת הגבהים של המדרגות. נקבע את נקודת הבסיס עם ה- Offset הרצוי, ואת נקודת הטופ- עד לאן המדרגות יגיעו. כרגיל נרצה לקשר את הרכיב למפלסים, ככל הניתן. לדוגמה אקבע את הגבהים מקומת הקרקע ועד לקומה הראשונה.

נמשיך להסתכל על ההגדרות בחלון המאפיינים ונראה את השורה של  Desired Number of Risers, כמה רומים אני רוצה לקבל במדרגה. נוכל לשחק עם ההגדרות כאן ולראות כי גובה הרום- Actual Riser Hight משתנה בהתאם לכמות הרומים שנגדיר. למשל, עם 19 רומים, רום המדרגה יהיה בגובה של 16.58 ס”מ. לעומת זאת, אם נשנה את מספר הרומים ל-20, נראה שגובה כל רום נהיה נמוך יותר. אנחנו מגשרים על אותו הגובה- מקומת הקרקע לקומה ראשונה- וקובעים בכמה מדרגות נחלק את ההפרש. עם 20 מדרגות גובה כל רום יהיה 15.75 ס”מ. עם 18 מדרגות, גובה כל רום יהיה 17.5 ס”מ.

השורה של Actual Tread Depth- עומק השלח- תעדכן בהתאם לגובה הרום. העדכון הזה נעשה על בסיס הנוסחה לקביעת היחס בין עומק השלח וגובה הרום. נראה את הגדרות הנוסחה בתוך עריכת הטיפוס, אך אם לא שינינו את ההגדרות אפשר לסמוך על כך שהיא תואמת לתקן הישראלי.

בשורה שמתחת לריבון נראה את ההגדרה של Actual Run Width, רוחב מהלך המדרגות. נוכל לערוך את המספר בתיבה לרוחב הרצוי.

עוד בשורה שמתחת לריבון, מצד שמאל, נוכל לבחור את ה-Location Line, ציר השרטוט, כמו בקירות (בספר הרוויט המלא ישנם קישורים פנימיים להדרכה עבור כלים אחרים שלמדנו ומתקשרים לפקודה הנוכחית).

נקבע אם נרצה לשרטט את המהלך בהצמדות לצד ימין, שמאל או מרכז של המהלך. או לשרטט דרך התמיכות התחתונות של המדרגות. הסבר מורחב על התמיכות התחתונות נמצא בספר או בקורסים המלאים שלנו.

עכשיו כשנתנו את כל ההגדרות הרצויות, ניגש לבחור את כלי השרטוט שלנו. בתיבת כלי השרטוט, במקום קווים או קשתות נראה רכיבים של מדרגות. במרבית המקרים נשתמש ברכיב הישר, לכן נתעמק בו בפוסט זה. בספר ישנה הדרכה מלאה על כל אחד מהרכיבים.

שרטוט מהלך ישר

 במרחב השרטוט נלחץ קליק ראשון בנקודת ההתחלה הרצויה של המדרגות. נתחיל לזוז עם העכבר לכיוון הרצוי ונראה שיופיע טקסט מתחת למהלך שמציין כמה רומים כבר נוצרו, וכמה עוד עלינו ליצור כדי להגיע למפלס הרצוי.

אם נמשוך את העכבר עד שכל המדרגות נוצרו,  נראה בטקסט שמתחת למהלך “19 Risers created, 0 remaining”. כאן נלחץ את הקליק השני. בריבון נסמן V לאישור ובזאת יצרתי את המדרגות.

ברגע שאישרנו את יצירת המהלך, נראה שינוי בגרפיקה של הרכיב.

ראשית, יופיע הטקסט UP וחץ המראה את כיוון העלייה. אם נרצה להסתיר את הטקסט, ניתן לבחור אותו וב-Properties להוריד את ה-V מהתיבה Show Up Text. חץ כיוון העלייה תמיד יופיע, גם אם נכבה את הטקסט.

אנחנו יכולים לראות גם קו שבר בגובה החיתוך של התוכנית. כל מה שמופיע מעל יוחלף בקו מרוסק.

הקווים המופעים בכל צד של המהלך הם מעקות שנוצרו בצורה אוטומטית עם המדרגות.

ניתן לבחור את טיפוס המעקה כבר בזמן השרטוט, בלחיצה על כפתור Railing שיופיע בריבון. ניכנס לעומק נושא המעקות בפרק הבא בספר.

אם לא נרצה כלל מעקות, נוכל לבחור ולמחוק אותם  עם כפתור Delete במקלדת.

עריכת הגרמים וכיוון המדרגות

גם לאחר שאישרנו את השרטוט, נוכל לבחור את רכיב המדרגות שיצרנו ובריבון יופיע הכפתור Edit Stairs, שיאפשר לנו לערוך אותו. לחיצה עליו תחזיר אותנו למצב העריכה של המדרגות.

בבחירה של המהלך יופיעו חיצים מכל צדדיו, לחיצה וגרירה שלהם תשנה את מידותיו. החיצים במרכז מאפשרים לשנות את רוחב המהלך, והחיצים מלמעלה ומלמטה מאפשרים להזיז את נקודת תחילת המהלך- מיקום המדרגה הראשונה והאחרונה.

אם נגרור את נקודות הגריפ שמופיע בראש המהלך, נוסיף עוד רומים ובפועל ניצור מדרגות נוספות, מעבר להגדרה שנתנו בסרגל המאפיינים. במקרה כזה כשנסמן V לאישור תופיע הודעה שהמהלך עובר או לא מגיע למפלס שאליו ביקשתי להגיע. עלי להוריד/ להוסיף רומים כדי להגיע במדויק למפלס הרצוי.

מחוץ למצב העריכה, כשאני בוחרת את המהלך, מופיע לי חץ קטן בחלקו העליון של המהלך, שמאפשר להפוך את כיוון העלייה.

יצירת פודסט

עם אותו רכיב ישר, אני רוצה ליצור מהלך מדרגות במספר מקטעים, עם פודסט ביניהם. תחילת השרטוט זהה לזו שראינו בשרטוט מהלך ישר. נלחץ  על כפתור המדרגות, נגדיר את הטיפוס והגבהים הרצויים, וניגש לשרטוט במרחב העבודה. אלחץ את הקליק הראשון בנקודת הבסיס של המדרגות אמשוך את העכבר עד ליצירת כמות הרומים הרצויה עבור המקטע הראשון, ואלחץ את הקליק השני.

כעת ארחף עם העכבר, ואזוז ליצירת המרווח הרצוי בין המהלכים. כאן ייווצר הפודסט. בדרך כלל, המרווח יהיה שווה לרוחב המהלך.

כשהגעתי לנקודה ממנה ארצה להתחיל את המקטע הבא, נלחץ קליק ונמשיך עם השרטוט עד שסיימנו ליצור את כל הרומים. שם נלחץ את הקליק האחרון.

שרטוט אוטומטי- בין המהלכים נוצר לנו הפודסט בצורה אוטומטית. כברירת מחדל, במצב השרטוט, נראה V בתיבה של Automatic Landing בשורה שמתחת לריבון.

הפודסט ייווצר בכל הפסקה ומרווח שניתן בזמן השרטוט. ניתן ליצור מספר פודסטים במהלך אחד ו/או לשנות זוויות בזמן השרטוט. הטריק היחיד ליצירת הפודסט- הוא לשרטט את המהלכים ברצף.

 

גם לאחר שסיימנו את השרטוט, נוכל לבחור את המדרגות ולחזור למצב עריכה עם Edit Stair. גם אם נזיז את המקטעים אחד ביחס לשני, הפודסט יתאים את עצמו לשינויים.

אם לא נשמור על שרטוט בצורה רצופה, ייתכן ולא ייווצר לנו הפודסט בצורה אוטומטית. במקרה כזה נצטרך לשרטט אותו בצורה ידנית.

שרטוט ידני- כברירת מחדל, כשנלחץ על כפתור המדרגות, אנחנו נמצאים על שרטוט של Run, של המהלך עצמו. כעת נסתכל על אפשרויות השרטוט בריבון, ונבחר ב-Landing לשרטוט של הפודסט. ברגע שלחצנו על הכלי הזה יופיעו לנו שתי אפשרויות:

Pick Two Runsבחירה של שני מהלכים ויצירה של פודסט ביניהם בצורה אוטומטית. עם הכלי הזה פשוט נלחץ על המקטע הראשון והשני של המדרגות, וייווצר ביניהם הפודסט. בשלב זה אני נלחץ V לאישור.

Create Sketchשרטוט של הפודסט בצורה ידנית. כשנלחץ על האפשרות הזאת יופיעו כל כלי השרטוט הרגילים. בעזרתם נשרטט את ה-Boundary, ההיקף של הפודסט שנרצה לקבל, כפי שהיינו משרטטים רצפה.

היתרון בשימוש באפשרות הזאת של שרטוט ידני, היא שאנחנו לא מוגבלים לפודסט שיושב בין שני גרמי המדרגות. נוכל ליצור פודסט בכל צורה שנרצה, כל עוד נשמור על לולאה סגורה. בדוגמה משמאל יצרתי בליטה מעוגלת של הפודסט שתהווה מרפסת קטנה.

כשאנחנו משרטטים את הפודסט בצורה ידנית, יתכן ונקודת הגובה שלו לא תהיה במקום הנכון. כשנאשר את השרטוט נקבל את ההודעה כי הרכיבים של המדרגות שיצרנו אינם המשכיים.

במקרה כזה הכי קל יהיה לעבור למבט תלת מימד ולהשתמש בכלי Align  ו- Move כדי להושיב את הפודסט בגובה הרצוי. יתכן ונצטרך גם להזיז את המהלכים עצמם, או לשנות את גובה נקודת ההתחלה של הפוסט העליון, כדי שיתאימו לפודסט.

מכיוון שישנן התאמות רבות שנצטרך ל עשות לאחר שרטוט ידני, מומלץ דווקא להשתמש בפודסט האוטומטי, ואז להמיר אותו לרכיב חופשי. הדרכה מלאה לשרטוט ידני ניתן למצוא בספר ההדרכה המלא.

מקווה שנהניתם לעקוב אחר ההדרכה ומוזמנים גם לצפות בהסבר בוידאו מתוך קורס הרוויט המלא שלנו

רוויט יכולה להיות תוכנה מורכבת. אך אם לומדים אותה בצורה מסודרת ומעמיקה מהצעד הראשון, נחסוך הרבה בעיות שיצוצו בהמשך הדרך. ותמיד זכרו- רוויט אינה תוכנת מידול תלת מימדית כמו סקצ’אפ. מדובר בכלי שיודע לתת לנו תוכניות עבודה לביצוע, כתבי כמויות ושרטוטים מקצועיים- אם רק נשתמש בו נכון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top

התחברות לאתר

עוד לא נרשמת לאתר? קודם כל יש לבחור את הקורס שלך כאן.

כבר נרשמת? יש להכניס שם משתמש וסיסמה:

מצטרפים?

קבלו את הטיפים המעולים שלנו אחת לשבוע ישירות למייל!

הרשמו עכשיו:

אם לא ראית את המייל שלנו, יש לבדוק ב’קידומי מכירות’ או ‘ספאם’.

תודה על ההרשמה! קוד הקופון הוא:

GREETINGS10

השתמשו בו בעמוד הקופה כדי לקבל 10% ההנחה

על כל החבילות והקורסים המלאים באתר

בואו נדבר

השאירו לנו פרטים מלאים ובמה נוכל לעזור.

נחזור אליכם בהקדם!