לא רואים אלמנט במבט- צ’ק ליסט

שאלה שחוזרת על עצמה הרבה בקבוצת הפייסבוק שלנו, היא איך למצוא אלמנט שלא רואים במבט. 

יכולות להיות מספר סיבות מדוע לא רואים אלמנט במבט, כך שהחלטתי ליצור צ’ק ליסט פשוט שתוכלו לעקוב אחריו כדי למצוא את האלמנט הנסתר.

את ההדגמה נבצע על רצפה שלא נראית ברוויט, אך ניתן להשתמש בצ’ק ליסט לכל אלמנט או קטגוריה אחרים.

בצדה הימני של התמונה, באזור המדרגות- לא מופיעה רצפה. אנו למעשה רואים את הקומה שמתחתנו ועד סוף עומק מהלך המדרגות.

אז בואו נתחיל את המעבר על הצ’ק ליסט ונחזיר את הרצפה למבט.

הגדרות דרך סרגל בקרת המבט

נתחיל בבדיקת מספר הגדרות בסרגל ה- View Controls הנמצא בחלקו התחתון השמאלי של המסך.

חשיפת אלמנטים מוסתרים

בסרגל בקרת המבט נלחץ על כפתור הנורה כדי לחשוף אלמנטים מוסתרים במבט.

עם לחיצה על הכפתור תופיע מסגרת ורודה מסביב למבט. כל אלמנט שמופיע בורוד מוסתר, ונוכל לבחור אותו כדי להחזירו למבט.

באמצעות כפתור Tab במקלדת, או באמצעות חלון בחירה ושימוש בפילטר, אבחר את הרצפה.

נלחץ עם לחצן ימני בעכבר ונעמוד על השורה Unhide in View. בחלונית בתיפתח נבחר אם לבטל את ההסתרה עבור אלמנט או אלמנטים בודדים (Elements) או עבור הקטגוריה כולה (Category). 

האפשרויות כאן יהיו בהתאם לשיטה בה הסתרנו את האלמנט. אם בחרנו להסתיר את כל קטגוריית הרצפות, נצטרך לחשוף את הקטגוריה כולה. אם הסתרנו אלמנט בודד, נוכל לחשוף רק אותו.

בבחירת האלמנט המוסתר, יופיע בריבון כפתור לחשיפת האלמנט או הקטגוריה. ניתן להשתמש בכפתורים האלו במקום לחיצה עם לחצן ימני.

שינוי סגנון המבט

אם סגנון המבט הנוכחי הוא על Wireframe, נראה אך ורק את קווי המתאר של האלמנטים. לא נראה את המשטחים שלהם, כך שאנו עלולים לחשוב כי הרצפה לא מופיעה במבט. למעשה הרצפה אכן מופיעה.

באותו סרגל תחתון, נמצא את הקובייה המגדירה את סגנון המבט. נלחץ עליה ונבחר כל סגנון אחר. במבט תוכנית לרוב אעבוד עם Hidden Line.

לאחר שהחלפנו לסגנון מבט אחר, נוכל לראות את המשטחים מופיעים ומסתירים את מה שנמצא מתחת.

שינוי רמת הפירוט של המבט

רמת הפירוט של המבט גם היא משפיעה על נראות של אלמנטים. במקרה הזה, פחות על משטחים, ויותר על קירות ומשפחות אחרות. 

בתמונה לדוגמה, אפשר לראות שהקירות מופיעים עם מילוי מלא. זוהי הגדרה גרפית שניתנת לקיר כאשר הוא מוצג ברמת פירוט גסה. הסבר נוסף בפוסט- צביעת קירות להגשה.

שוב, מאותו סרגל תחתון, נשנה את רמת הפירוט של המבט לרמת פירוט עדינה (Fine). כך יוצרו השכבות בקיר, פרטים נוספים במשפחות כמו ידיות וכיווני פתיחה, ועוד.

בדיקת מסגרות החיתוך

יתכן והאלמנט נמצא מחוץ למסגרת חיתוך המבט. נשתמש בכפתור Show Crop Region כדי לחשוף את המסגרת (הכפתור הימני, עם הנורה). אז נוכל לבחור אותה ולהזיז את גבולות החיתוך כדי לכלול את האלמנט שנרצה לראות במבט.

או שנוכל לבטל את החיתוך לחלוטין בלחיצה על הכפתור השמאלי- Do not Crop View.

לא רואים אלמנט במבט- הגדרות דרך חלון Visibility Graphics

אם ההגדרות דרך סרגל בקרת המבט לא חשפו את האלמנט שרצינו, נעבור להגדרות הגרפיות של האלמנט והקטגוריה אליה הוא משתייך. נפתח את חלון הגדרות הדריסה הגרפית באמצעות קיצור המקלדת VG.

הגדרות הדריסה הגרפית לפי קטגוריה

בחלון שנפתח, נעבור על האפשרויות בשורה של הקטגוריה הרלוונטית. משמאל לימין:

  1. נוודא שהקטגוריה דלוקה (מסומן V בתיבה בטור ה-Visibility). 
  2. במקרה של משטח שאינו נראה, מסתכל אם ישנה הסתרה של הפאטרן של פני השטח של האלמנט. תחת טור Projection/ Surface נראה Hidden אם הפאטרן הקדמי או האחורי מוסתרים.
  3. נבדוק אם מוגדרת שקיפות של הקטגוריה במבט. אם מוגדרת שקיפות לא נראה את המשטח אלא את קווי המתאר בלבד.
  4. נבדוק את הגדרת רמת הפירוט של הקטגוריה במבט. כברירת מחדל, רמת הפירוט היא לפי ההגדרה הכללית של המבט (By View). אך נוכל לראות אם ההגדרה עבור הקטגוריה שונתה, ומציגה רק אותה ברמת פירוט אחרת. 

הגדרות פילטר

באותו חלון ה-VG נעבור ללשונית Filter ונבדוק האם יש פילטר שחל על האלמנט שאותו אנחנו מבקשים להציג.

בדוגמה ישנו פילטר שהופך רצפות לשקופות. אוכל לעמוד על השורה הרצויה, ולהסיר את הפילטר עם כפתור Remove בחלקו התחתון של החלון.

הגדרות גבולות המבט

יתכן ועומק המבט שלנו נחתך כך שהאלמנט פשוט לא נכלל בו. 

במבט תכנית

במבט תוכנית ניגש לסרגל המאפיינים ונלחץ על הכפתור View Range. נוודא שהגבול התחתון מגיע עד לעומק הכולל את הרכיב הרצוי.

בתמונה אפשר לראות הגדרות לדוגמה עבור קומה ראשונה. עומק המבט מגיע עד לתחתית קומת הקרקע, כך שאוכל לראות גם רצפות במפלס הזה. אם ישנה רצפה שמוגדרת בגובה מתחת לקומת הקרקע, אצטרך לכלול אופסט שלילי כדי לראות אותה.

להסבר מפורט יותר על גבולות התכנית  ועומק המבט קראו את הפוסט הזה. לשליטה על הגרפיקה של האלמנטים שמחוץ לגבולות המבט (כמו למשל קומות מתחת), קראו את הפוסט הזה.

במבט חזית/ חתך

במבט חזית או חתך ניגש לסרגל המאפיינים ונלחץ על הכפתור Far Clipping. מכאן נוכל לבטל לגמרי את החיתוך בעומק על ידי סימון V בתיבה No Clip.  ללא חיתוך נכלול את כל האלמנטים במודל.

אם נרצה שלא לראות את כל האלמנטים ברקע, נוכל לשמור על חיתוך עם או בלי קו. את מרחק החיתוך בעומק נקבע בסרגל המאפיינים. מתחת לתיבת ה-Far Clipping נגדרים את האופסט לחיתוך.

הצגת חלופות תכנון

אם יצרתם חלופות תכנון שונות במודל, יתכן והרכיב שחיפשתם שייך לחלופה שלא מופיעה כרגע במבט הנוכחי. נוכל לעבור בין חלופות בסרגל ה-Active Design Option בחלקו התחתון של המסך. מכאן נקבע מהי החלופה המוצגת במבט. 

אם המעבר בין החלופות כבר לא רלוונטי, או שהרכיב השתייך לחלופה בטעות, נוכל להחזירו למודל הראשי כדי שיוצג בברירת המחדל של המבט.

נעבור לחלופה בה מוצג האלמנט. נבחר אותו ועם ctrl+x במקלדת נגזור את האלמנט מתוך החלופה. נחור למודל הראשי ונשתמש באפשרות הדבקה מתקדמת כדי להדביק את האלמנט מחדש, באותו מיקום, אך כחלק מהמודל הראשי.

הצגת שלבים

אם עבדת עם שלבי עבודה (Phasing) במודל, יתכן והאלמנט לא מופיע במבט משום שהוא שייך לשלב עתידי. עוד אפשרות היא שפילטר השלביות (Phase Filter) שהחלתם על המבט, לא מציג אלמנטים משלב הבניה בו נוצר האלמנט.

נגלול עד לחלקו התחתון ביותר של סרגל המאפיינים של המבט. שם נמצא את השלב הנוכחי של המבט. אם השלב הנוכחי הוא מצב קיים, בעוד שהרצפה נבנתה בשלב בנייה חדשה, היא לא תופיע.

בלשונית Manage ותחת חלון Phasing, נוכל לעבור ללשונית Phase Filter כדי להבין מה מוצג ומוסתר בכל אחד מהפילטרים שניתן להחיל על המבט.

את הדריסה הגרפית אפשר לראות בלשונית הבאה של Graphic Overrides.

הגדרות גרפיות בתוך קובץ משפחה

אם בדקנו את ההגדרות הגרפיות לפי קטגוריה, עברנו על כל הצ’ק ליסט, ועדיין לא רואים אלמנט במבט, יש לבדוק אם האלמנט הזה שייך למשפחה. כנראה שמדובר בהגדרות גרפיות של קובץ המשפחה עצמה.

נבחר את המשפחה וניכנס לעריכה שלה. בתוך הקובץ נבחר את האלמנט שלא מופיע במבט.

בסרגל המאפיינים נוודא ראשית שמסומן V בתיבה Visible, כך שהנפח מוצג במודל. אז נלחץ על כפתור Edit לעריכת הגדרות ה-VG של הנפח.

בחלון זה נגדיר עבור הנפח באילו סוגי מבטים ובאילו רמות פירוט של המבט בפרויקט נרצה לשיוצג.

הנפח הזה, לדוגמה, לא מוצג במבטי תוכנית. נסמן V בתיבה הרלוונטית כדי לוודא שאכן יופיע. נלחץ OK לאישור ההגדרות בחלון זה. נשמור מחדש את קובץ המשפחה ונעלה אותו בחזרה לפרויקט. נדרוס את ההגדרות הקיימות.

הגדרות גרפיות בתוך קובץ משפחה

שמרו את הפוסט הזה במועדפים שלכם כדי שתוכלו לחזור אליו ולעבור על הצ’ק ליסט בכל פעם שלא מצאתם אלמנט במודל!

רוצים להפוך למקצוענים אמיתיים? בחרו ממגוון הקורסים והחבילו שלנו:

2 מחשבות על “לא רואים אלמנט במבט- צ’ק ליסט”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top

התחברות לאתר

עוד לא נרשמת לאתר? קודם כל יש לבחור את הקורס שלך כאן.

כבר נרשמת? יש להכניס שם משתמש וסיסמה:

מצטרפים?

קבלו את הטיפים המעולים שלנו אחת לשבוע ישירות למייל!

הרשמו עכשיו:

אם לא ראית את המייל שלנו, יש לבדוק ב’קידומי מכירות’ או ‘ספאם’.

תודה על ההרשמה! קוד הקופון הוא:

GREETINGS10

השתמשו בו בעמוד הקופה כדי לקבל 10% ההנחה

על כל החבילות והקורסים המלאים באתר

בואו נדבר

השאירו לנו פרטים מלאים ובמה נוכל לעזור.

נחזור אליכם בהקדם!