בהפעלת חבילת תמיכה יש להמתין לקבלת אישור במייל לפני שניתן לתאם את השיחה הראשונה.

REVIT הינה תוכנה של חברת AUTODESK. לאתר זה אין קשר לחברה או שלוחותיה.

© כל הזכויות שמורות למקצועני רוויט